Centraal Studieloket

Doelstellingen
- Aanmeldingsplaats voor het indienen van aanvragen voor nieuwe klinische studies, zowel voor academische als commerciële studies
- Inhoudelijke check-up van het dossier en ondersteuning indien nodig
- Coördinatie van indiening bij de Commissie Medische Ethiek
- Juridische ondersteuning voor de contracten: De contracten van commerciële studies zullen nagelezen worden door een juridisch deskundige van het CS
- Financiële ondersteuning bij de bepaling van budgetten: Voor het opstellen van de studiebudgetten (met geharmoniseerde tarieven) kan ondersteuning gevraagd worden aan een financieel deskundige van het CS

Voor een studie van start kan gaan, moet er aan vier voorwaarden voldaan worden:
- Goedkeuring van de
Commissie Medische Ethiek
- Goedkeuring van de studie door het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
- Het contract moet ondertekend zijn door Prof. Dr. Noppen
- Aanmelding van de studie bij een algemeen toegankelijk register van klinische studies

Praktisch - Nieuwe aanvraagprocedure vanaf 1 maart!
- Academische Studies:
Overzicht/Algemene Procedure
- Commerciële Studies:
Overzicht/Algemene Procedure
- Informatie in verband met de
Types Klinische Studies

Meer informatie gewenst over de diensten van het Centraal Studieloket?
Gelieve contact op te nemen met Catherine De Greef.

Catherine De Greef, PhD
Kwaliteitsmanager CTC
UZ Brussel, Gebouw F, Niv. 1
centraal_studieloket@uzbrussel.be
02 477 56 47