Clinical Trial Center

Doelstellingen
- Accreditering voor klinisch onderzoek: AAHRPP
-
Ondersteuning van klinische studies (Trainingen, Rekrutering patiënten,…)
- Aanleggen van een transparant
portfolio met gegevens over de klinische studies in het UZ Brussel
-
Promotie van klinisch onderzoek naar externen

Partner van ClinicoBru
Een Brussels Platform voor klinisch onderzoek:
UZ Brussel in samenwerking met Erasmus Ziekenhuis en Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.
Tot eind 2014 gesponsord door Innoviris.

Zes manieren waarop ClinicoBru onderzoekers kan helpen:
1. Promotie
Connecties leggen tussen interesse van onderzoekers en de noden in de industrie.
2. Flexible staffing
Intern of extern op zoek gaan naar personeel voor het uitvoeren van klinische studies (studiecoördinatoren,…)
3. Rekruteren van patiënten
Via een netwerk van huisartsen, specialisten of patiëntenorganisaties.
4. Global start-up
Gecentraliseerde contact- en budgetonderhandelingen en geharmoniseerd indienen bij de betrokken ethische comités voor studies die in 2 of 3 van de ClinicoBru sites uitgevoerd worden.
5. Training
Aanbieden van het TransCelerate Biopharma Initiative (TBI), een ICH-GCP trainingsprogramma voor onderzoekers en hun klinisch onderzoeksteam dat door een belangrijk consortium van farmaceutische bedrijven wordt erkend. Hierdoor vermijden we dat een zelfde training meermaals moet gevolgd worden.
6. Partnerships
Geprefereerde relaties leggen. Eerste wapenfeit is de erkenning van de drie Brusselse universitaire ziekenhuizen als ‘INSPIRE-site’ door Pfizer.

Geïnteresseerd in de diensten van ClinicoBru?
Gelieve contact op te nemen met Catherine De Greef.

Catherine De Greef, PhD
Kwaliteitsmanager CTC
UZ Brussel, Gebouw F, Niv. 1
clinical_trial_center@uzbrussel.be
02 477 56 47